اطلاعات دامنه friv2019games.xyz

اطلاعات میزبانی و مالکیت دامنه friv2019games.xyz:

اطلاعات میزبانی

آدرس IP
محل سرور
US United States TX Texas Houston

وب سایت

عنوان سایت
Friv 2019 Games
توضیحات
Friv 2019 Games - Play high quality Friv 2019,Juegos,Jogos Friv. Top quality Action,Racing,Dress up,Adventure games for all age groups.

اطلاعات مالکیت

ثبت کننده
آدرس ایمیل
آدرس ایمیل
تاریخ انقضا
1396/1/19
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type:text/html;charset=us-ascii
Server:Microsoft-HTTPAPI/2.0
Date:Mon,16 Jan 2017 22:05:10 GMT
Connection:close
Content-Length:326

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">;
<HTML><HEAD><TITLE>Bad Request</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type"Content="text/html;charset=us-ascii"></HEAD>
<BODY><h2>Bad Request - Invalid Verb</h2>
<hr><p>HTTP Error 400. The request verb is invalid.</p>
</BODY></HTML>
تصویر سایت
تصویر friv2019games.xyz

شما می توانید برای خرید دامنه انتخاب های دیگر را نیز بررسی کنید، دامنه های زیر دامنه های مرتبط با این دامنه است.

 دامنه های گرفته شده
 دامنه های آزاد
پشتیبانان سایت
traffiset.ir