اطلاعات دامنه friv247.top

اطلاعات میزبانی و مالکیت دامنه friv247.top:

اطلاعات میزبانی

آدرس IP
محل سرور
US United States TX Texas Houston

وب سایت

عنوان سایت
Friv 247 Games
توضیحات
Friv 247 is a version of the newest Friv247 games which is updated continuously with many of your favorite games. Let's play now for satisfication.

اطلاعات مالکیت

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type:text/html;charset=us-ascii
Server:Microsoft-HTTPAPI/2.0
Date:Mon,16 Jan 2017 22:00:01 GMT
Connection:close
Content-Length:326

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">;
<HTML><HEAD><TITLE>Bad Request</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type"Content="text/html;charset=us-ascii"></HEAD>
<BODY><h2>Bad Request - Invalid Verb</h2>
<hr><p>HTTP Error 400. The request verb is invalid.</p>
</BODY></HTML>
تصویر سایت
تصویر friv247.top

شما می توانید برای خرید دامنه انتخاب های دیگر را نیز بررسی کنید، دامنه های زیر دامنه های مرتبط با این دامنه است.

 دامنه های گرفته شده
 دامنه های آزاد
پشتیبانان سایت
traffiset.ir