اطلاعات دامنه frivcom.website

اطلاعات میزبانی و مالکیت دامنه frivcom.website:

اطلاعات میزبانی

آدرس IP
محل سرور
US United States UT Utah Provo

وب سایت

عنوان سایت
FrivCom - Friv.Com Games - Play Friv Games
توضیحات
Friv.Com - Welcome to our free online games,we have filled with tons of games! Action games,Ninja games,Parking games ... and more.

اطلاعات مالکیت

ثبت کننده
آدرس ایمیل
آدرس ایمیل
تاریخ انقضا
1396/6/29
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type:text/html;charset=us-ascii
Server:Microsoft-HTTPAPI/2.0
Date:Sun,15 Jan 2017 19:56:59 GMT
Connection:close
Content-Length:326

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">;
<HTML><HEAD><TITLE>Bad Request</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type"Content="text/html;charset=us-ascii"></HEAD>
<BODY><h2>Bad Request - Invalid Verb</h2>
<hr><p>HTTP Error 400. The request verb is invalid.</p>
</BODY></HTML>
تصویر سایت
تصویر frivcom.website

شما می توانید برای خرید دامنه انتخاب های دیگر را نیز بررسی کنید، دامنه های زیر دامنه های مرتبط با این دامنه است.

 دامنه های گرفته شده
 دامنه های آزاد
پشتیبانان سایت
traffiset.ir