با به روز رسانی سایت WHOISINFO، شما می توانید ایمیل مالک دامنه های غیر .ir مانند دامنه های .com و .net را نیز مشاهده کنید.

با استفاده از این ویژگی شما می توانید به راحتی اطلاعات تمامی دامنه ها را دریافت کنید و برای خرید این دامنه ها اقدام کنید.

ابزار WHOISINFO، ابزاری جامع برای کاربران در زمینه خرید و فروش و دریافت اطلاعات دامنه های ثبت شده تامین می کند.