اطلاعات دامنه 40yards.com.ua

اطلاعات میزبانی و مالکیت دامنه 40yards.com.ua:

اطلاعات میزبانی

آدرس IP

وب سایت

عنوان سایت
Все про онлайн казино України - рейтинги,огляди,ліцензії
توضیحات
Сайт OCS Games - це докладний путівник в світі онлайн казино України,який допоможе вам зробити правильний вибір. Рейтинги,огляди,ліцензії казино,способи виграшу.

اطلاعات مالکیت

ثبت کننده
آدرس ایمیل
آدرس ایمیل
آدرس ایمیل
آدرس ایمیل

Request from 82.99.218.202
This is the EUNIC Whois query server #KV.
The Whois is subject to Terms of use.
See https://coordinator.ua/services/.

???????????????????? ?????????????????? ???????????????? ?? ???????????????????????????????? ??????????.
???????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????? ?????? ?????????????? ????'?? ?? ???????????????????? ?????????????????? ??????????,
???????? ???????? ???????????? ?????????????????? ????????????????????,?? ?????????????????????????? ?????????????? ??????????????.

???????????????????? ???????????????? ???????? ???? ?????? ?????????????? ???????????????????? ???? ???????????????????? ???? ????????,
?? ?????? ???????? ???????????????????????? ???? ?????????????? ???????????????? ?????????????????? ??????????,?? ?????????? ???? ????????
???????????????????????????????? ???? ?????????????? ???????????????? ???????????????????????? ?????????????????? ?????????? ??????????????????????.

The object shown below is NOT in the EUNIC database.
It has been obtained by querying a remote server:
(whois.com.ua) at port 43.

REDIRECT BEGIN

Request from 31.28.166.182
This is the Ukrainian Whois query server #W.
The Whois is subject to Terms of use
See https://hostmaster.ua/services/

IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME,YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.
domain:40yards.com.ua
dom-public:NO
mnt-by:ua.drs
nserver:aida.ns.cloudflare.com
nserver:trey.ns.cloudflare.com
status:ok
created:2020-12-23 14:19:55+02
modified:2020-12-23 18:21:29+02
expires:2021-12-23 14:19:55+02
source:UAEPP

Registrar:
==========
registrar:ua.drs
organization:Service Online LLC
organization-loc:?????? "???????????? ????????????"
url:http://drs.ua
city:Dnipro
country:UA
abuse-email:آدرس ایمیل
abuse-phone:+380445933225
abuse-postal:Ukraine 49000 Dnipro P.O.Box ???177
abuse-postal-loc:?????????????? 49000 ???????????? ??/?? ???177
source:UAEPP

Registrant:
===========
person:n/a
person-loc:Protection of Private Person
organization-loc:Privacy Protection
e-mail:آدرس ایمیل
address:n/a
address-loc:PO box 87,REG.RU Protection Service
address-loc:Moscow
postal-code-loc:123007
country-loc:RU
phone:+7.4955801111
fax:+7.4955801111
mnt-by:ua.drs
status:ok
status:linked
created:2020-12-23 18:20:28+02
source:UAEPP

Administrative Contacts:
=======================
person:n/a
person-loc:Protection of Private Person
organization-loc:Privacy Protection
e-mail:آدرس ایمیل
address:n/a
address-loc:PO box 87,REG.RU Protection Service
address-loc:Moscow
postal-code-loc:123007
country-loc:RU
phone:+7.4955801111
fax:+7.4955801111
mnt-by:ua.drs
status:ok
status:linked
created:2020-12-23 18:20:28+02
source:UAEPP

Technical Contacts:
===================
person:n/a
person-loc:Protection of Private Person
organization-loc:Privacy Protection
e-mail:آدرس ایمیل
address:n/a
address-loc:PO box 87,REG.RU Protection Service
address-loc:Moscow
postal-code-loc:123007
country-loc:RU
phone:+7.4955801111
fax:+7.4955801111
mnt-by:ua.drs
status:ok
status:linked
created:2020-12-23 18:20:29+02
source:UAEPP


Query time:4 msec


REDIRECT END
نتیجه بررسی لِوی
مشاهده بررسی محتوای سایت

لِوی ابزاری است برای کنترل خودکار محتوای سایت

تصویر سایت
تصویر یافته نشد

شما می توانید برای خرید دامنه انتخاب های دیگر را نیز بررسی کنید، دامنه های زیر دامنه های مرتبط با این دامنه است.

 دامنه های گرفته شده
 دامنه های آزاد
پشتیبانان سایت