اطلاعات دامنه odigo.jp

اطلاعات میزبانی و مالکیت دامنه odigo.jp:

اطلاعات میزبانی

اطلاعات میزبانی یافت نشد
این دامنه سایت ندارد

اطلاعات مالکیت

ثبت کننده
آدرس ایمیل
[ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information,]
[ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output,add'/e']
[ at the end of command,e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ]

Domain Information:[??????????????????]
[Domain Name] ODIGO.JP

[????????????] Odigo Japan K.K.
[Registrant] Odigo Japan K.K.

[Name Server] david.ns.cloudflare.com
[Name Server] jule.ns.cloudflare.com
[Signing Key]

[???????????????] 2014/05/23
[????????????] 2021/05/31
[??????] Active
[????????????] 2020/06/01 01:05:09 (JST)

Contact Information:[??????????????????]
[??????] Taka Kawasaki
[Name] Taka Kawasaki
[Email] آدرس ایمیل
[Web Page]
[????????????] 153-0042
[??????] 2-10-13 Aobadai,Meguro-ku,Tokyo
Tokyo
[Postal Address] 2-10-13 Aobadai,Meguro-ku,Tokyo
Tokyo
[????????????] +81.369122061
[FAX??????] +81.369122065
نتیجه بررسی لِوی
مشاهده بررسی محتوای سایت

لِوی ابزاری است برای کنترل خودکار محتوای سایت

تصویر سایت
تصویر یافته نشد

شما می توانید برای خرید دامنه انتخاب های دیگر را نیز بررسی کنید، دامنه های زیر دامنه های مرتبط با این دامنه است.

 دامنه های گرفته شده
 دامنه های آزاد
پشتیبانان سایت