اطلاعات دامنه teatraslele.lt

اطلاعات میزبانی و مالکیت دامنه teatraslele.lt:

اطلاعات میزبانی

آدرس IP
محل سرور
LT Republic of Lithuania

وب سایت

عنوان سایت
Spektakliai vaikams,jaunimui ir suaugusiems - Vilniaus teatras Lėlė
توضیحات
Teatras atviras tiek geriausioms lėlių teatro vaikams tradicijoms,tiek vertingoms šiuolaikinio teatro tendencijoms. O svarbiausia- įdomus ir reikalingas tiek mažiesiems žiūrovams,tiek ir suaugusiems.

اطلاعات مالکیت

ثبت کننده
آدرس ایمیل
آدرس ایمیل

Hello,this is the DOMREG whois service.

By submitting a query you agree not to use the information made
available to:
- allow,enable or otherwise support the transmission of unsolicited,
commercial advertising or other solicitations whether via email or
otherwise;
- target advertising in any possible way;
- to cause nuisance in any possible way to the registrants by sending
(whether by automated,electronic processes capable of enabling
high volumes or other possible means) messages to them.

Version 0.3

For more information please visit http://whois.domreg.lt

Domain:teatraslele.lt
Status:registered
Registered:2005-03-23
Expires:2022-03-23

Registrar:Telia Lietuva,AB
Registrar website:http://www.hostex.lt
Registrar email:آدرس ایمیل

Contact organization:Telia Lietuva,AB
Contact email:آدرس ایمیل

Nameserver:ns3.hostex.lt
Nameserver:ns4.hostex.lt
Nameserver:ns1.hostex.lt
Nameserver:ns2.hostex.lt
نتیجه بررسی لِوی
مشاهده بررسی محتوای سایت

لِوی ابزاری است برای کنترل خودکار محتوای سایت

تصویر سایت
تصویر یافته نشد

شما می توانید برای خرید دامنه انتخاب های دیگر را نیز بررسی کنید، دامنه های زیر دامنه های مرتبط با این دامنه است.

 دامنه های گرفته شده
 دامنه های آزاد
پشتیبانان سایت