اطلاعات دامنه uliza.jp

اطلاعات میزبانی و مالکیت دامنه uliza.jp:

اطلاعات میزبانی

آدرس IP

وب سایت

عنوان سایت
http://uliza.jp

اطلاعات مالکیت

ثبت کننده
آدرس ایمیل
[ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information,]
[ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output,add'/e']
[ at the end of command,e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ]

Domain Information:[??????????????????]
[Domain Name] ULIZA.JP

[????????????] ????????????PLAY
[Registrant] PLAY,inc.

[Name Server] ns-1288.awsdns-33.org
[Name Server] ns-578.awsdns-08.net
[Name Server] ns-1767.awsdns-28.co.uk
[Name Server] ns-456.awsdns-57.com
[Signing Key]

[???????????????] 2009/03/05
[????????????] 2022/03/31
[??????] Active
[????????????] 2021/04/01 01:05:10 (JST)

Contact Information:[??????????????????]
[??????] ????????????PLAY
[Name] PLAY,inc.
[Email] آدرس ایمیل
[Web Page]
[????????????] 150-0036
[??????] ??????????????????
???????????? 16-28
[Postal Address] Shibuya-ku
16-28 Nampeidai-cho
[????????????] 03-5784-8064
[FAX??????]
نتیجه بررسی لِوی
مشاهده بررسی محتوای سایت

لِوی ابزاری است برای کنترل خودکار محتوای سایت

تصویر سایت
تصویر یافته نشد

شما می توانید برای خرید دامنه انتخاب های دیگر را نیز بررسی کنید، دامنه های زیر دامنه های مرتبط با این دامنه است.

 دامنه های گرفته شده
 دامنه های آزاد
پشتیبانان سایت